Kolfiberförstärkning Hallstahammar

Kolfiberförstärkning Hallstahammar

Kolfiberförstärkning är ett effektivt sätt att ersätta stålbalken, där man applicerar kolfiber på en redan befintlig konstruktion. Genom förstärkning av kolfiber ökar man belastningen på en konstruktion. Med vårt arbete vänder vi oss till dig i Hallstahammar med omnejd.

Kolfiber är ett lättviktigt material som smidigt kan ersätta de tunga stålbalkarna. Att använda sig av förstärkning av kolfiber är det ultimata sättet att förstärka byggnadskonstruktioner. En stor faktor till att förstärkning av kolfiber är ett bra val är för att det är mindre platskrävande än stålbalkar. Kolfiberförstärkning är väldigt tunn, omkring 3 mm, medan stålbalkar är runt 18 cm. På så sätt bibehåller man takhöjden.

Att arbeta med kolfiberförstärkning är även effektivare än den sedvanliga metoden, stålbalkar. Detta då arbete med stålbalkar ofta innebär att en vägg behöver rivas, en vägg som sedan behöver byggas upp igen. Det kan undvikas genom att använda sig av kolfiberförstärkning. På så sätt blir processen mer tidseffektiv.

Den förkortade byggtiden gör även att man sparar in pengar. Därmed kan det bli billigare att använda sig av kolfiberförstärkning.

Kolfiberförstärkning Hallstahammar

Var och när används kolfiberförstärkning?

Som sagt är kolfiber ett lätt material som kan användas när en byggnadskonstruktion behöver repareras eller förstärkas. Kolfiber är det bästa alternativet när det kommer till både reparation och förstärkning. När man använder kolfiber vid en förstärkning slipper man dra om installationer i bland annat ventilation, rördragning och kabeldragning, som man kan behöva göra vid förstärkning med andra material.

Förstärkning med kolfiber har många användningsområden. Det kan användas vid ändrad last exempelvis vid broar och lagerytor. Dessutom kan det användas vid ombyggnationer där existerande armering skärs sönder, vid konstruktionsfel samt vid skador efter brand, armeringskorrision eller påkörning av pelare med mera. Vi är aktiva i bland annat Hallstahammar.

kontakt

Kontaktformulär
reCAPTCHA

När du skickar detta meddelande samtycker du att vi tar del av de personuppgifter du fyllt i.

Madeira Bygg Sweden

JORDMARKEN 5
725 92 Västeras

0709428599

simon@madeirabygg.com